Düzenleme Kurulu

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Meral BEKSAÇ

Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Selami Koçak TOPRAK

Kongre Komitesi

Dr. Hamdi AKAN
Dr. Sema ANAK
Dr. Bülent ANTMEN
Dr. Mutlu ARAT
Dr. Sevgi BEŞIŞIK
Dr. A. Zahit BOLAMAN
Dr. Emel ÜNAL CABI
Dr. Mehmet ERTEM
Dr. Günhan GÜRMAN
Dr. Osman İLHAN
Dr. Savaş KANSOY
Dr. Gülsün KARASU
Dr. Ülker KOÇAK
Dr. Oral NEVRUZ
Dr. Hakan ÖZDOĞU
Dr. Gülsüm ÖZET
Dr. Fahir ÖZKALEMKAŞ
Dr. Siret RATİP
Dr. Mehmet SÖNMEZ
Dr. Ali ÜNAL
Dr. Filiz VURAL
Dr. Akif YEŞİLİPEK

*Soy isme göre alfabetik sıralanmıştır.