Bildiri Gönderimi

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilimsel kurulu tarafından yapılarak katılımcılara bildirilecektir. Kabul edilen sözlü ve poster bildiri sunum detayları organizasyon sekretaryası tarafından yazarlara iletilecektir.

Bildiri özetleri için son gönderim tarihi: 05.04.2024

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri dili Türkçedir.