Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiri Özeti


Bildiriler İngilizce olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;

a) Amaç,

b) Gereç ve yöntem,

c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)

d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.


Vaka Sunumları için Özetler ;

a) Giriş,

b) Vaka Sunum/Sunumları

c) Tartışma ve Sonuçlar


Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Posterler, e- poster olarak dijital ortamda sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir.   Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 19 Mart 2021 'dir.

Toplantı boyunca e-posterler dijital ortamda sergilenecek ve .pdf formatında indirilebilecektir.

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.Bildiri Gönderimi


Bildiri Gönderimi Sona Ermiştir.